Пластмасови химикалки

това е за h2

  Цените са в лева без включен ДДС.
            Минимални количества могат да бъдат договаряни при комплексни поръчки.