Цените са в лева без включен ДДС.
            Минимални количества могат да бъдат договаряни при комплексни поръчки.